Glosar termeni transport

# Denumire Semnificație
1 Bill of Lading (B/L) Scrisoare de transport maritim.
2 Breakbulk Procesul de asimilare a mai multor transporturi mici în unul mare.
3 Bulk Bunuri transportate în vrac și având o natură omogenă.
4 Bulk Carrier Nave destinate să transporte mari cantități de mărfuri în vrac.
5 Bunker Adjustment Factor (BAF) Taxă care se încasează pentru a compensa fluctuația prețului carburantului.
6 Cabotage Transportul contra cost al bunurilor sau persoanelor care se încarcă într-un loc și se descarcă în alt loc pe teritoriul aceleiași țări.
7 Currency Adjustment Factor (CAF) Taxă care se încasează pentru a compensa fluctuația cursului valutar.
8 Cargo Bunuri încărcate pe o navă.
9 Cargo Handling Acțiunea de încărcare și descărcare a bunurilor pe/de pe navă.
10 Cargo Manifest Document ce prezintă toate mărfurile transportate în voiajul navei.
11 Carriers Deținători sau operatori ai navelor, ce oferă transport pe navele respective.
12 Conference Asociație a deținătorilor de nave ce operează aceleași rute și care stabilește aplicarea uniformă a ratelor și taxelor de transport.
13 Consignee Persoană menționată pe B/L căreia îi sunt destinate mărfurile.
14 Container Structura paralelipipedică ce este utilizată pentru încărcarea mărfurilor ce urmează a fi transportate, având o structura rezistență la manipulări multiple.
15 Container Manifest Document ce evidențiază conținutul unui container.
16 Container Terminal Zona special destinată depozitării containerelor.
17 Dangerous Cargo Substanțe inflamabile care sunt pasibile de combustie spontană fie singure, fie dacă sunt depozitate lângă alte substanțe sau dacă în contact cu aerul pot genera gaze explozive sau produce sufocare sau otrăvire.
18 Dangerous Liquids Lichide care eliberează vapori inflamabili.
19 Deadweight Măsură specifică navelor indicând numărul de tone care poate fi transportat de navă.
20 Demurrage ( demmurage ) Taxă percepută de linia maritimă pentru neîncărcarea/încărcarea navei până la o dată specificată în contract.
21 Dry Cargo Mărfuri altele decât lichide transportate în vrac.
22 Feeder Service Serviciul de transport de la un port regional către un port principal pentru un voiaj lung și viceversa.
23 Feeder Vessel Vas de capacitate mică ce efectuează serviciul de feeder.
24 Forty-Foot Equivalent Unit (F.E.U.) Se referă la standardul de măsură pentru containerul de 40 picioare. Un container de 40 de picioare echivalează două 2 TEU. Acest standard de echivalare a fost stabilit de ISO.
25 Full Container Load ( FCL) Container cu încărcare completă.
26 Hague Rules Regulile care guvernează transporturile maritime și care definesc drepturile și responsabilitățile cărăușilor și ale proprietarilor mărfurilor.
27 Less than Container Load (LCL) O partidă de marfă care nu ocupă un container întreg și care se consolidează cu alte partide.
28 Liner O navă de transport care operează după un orar regulat.
29 Long Tons (L/T) Tonă „lungă” (2240 lbs).
30 Metric Tons (M/T) Tonă „metrică” (2205 lbs).
31 Non-vessel-operating Common Carrier (NVOCC) Un agent al navei care se ocupă de încărcarea navei dar nu operează nava.
32 Stowage Plasarea bunurilor într-o navă astfel încât să asigure siguranță și stabilitatea navei nu numai în timpul voiajului dar și în porturi, în timpul încărcării și descărcării mărfurilor.
33 Twenty Foot Equivalent Unit (T.E.U.) Măsură care definește capacitatea de transport a unei nave de transport containerizat, ce face referire la dimensiunile unui container de 20′.
34 War Risk Asigurare ce acoperă pierderea mărfurilor că urmare a oricărui act de război.
# Denumire Semnificație
1 AWB (Air Waybill) document de transport aerian care evidențiază contractul de transport existent între expeditorul bunurilor și cărăuș.
2 Agent O persoană sau organizație care acționează în numele cărăușului
3 Bank Shipment Transportul unde destinatarul este identificat că o bancă iar destinatarul real al bunurilor este menționat în rubrica „notify”; cărăușul are obligația de a reține bunurile până la primirea acceptului scris al băncii menționate.
4 Bonded Area Spațiu autorizat de autoritatea vamală pentru depozitarea bunurilor nevămuite.
5 Booking Cerere de rezervare a spațiului pentru transport la bordul aeronavei.
6 Break Bulk Agent Agent deconsolidator, care desparte transporturile consolidate.
7 Cargo / Freight Orice bun transportat sau de transportat într-o aeronava, cu excepția transporturilor poștale sau a altor bunuri transportate sub acoperirea unei convenții poștale.
8 Cargo Ground Handling Agent Agent autorizat care manipulează mărfurile în numele cărăușului.
9 Chargeable Weight Greutate volumetrică taxabilă definită că valoarea cea mai mare dintre greutatea brută și greutatea volumetrică (Lxlxh în cm / 6000).
10 Commodity Conținutul transportului (de exemplu: componente de calculator).
11 Consignee Persoană sau firma al cărei nume apare în AWB ca destinatar al transportului
12 Consolidation Partide de marfă diferite, grupate și aflate sub acoperirea unui singur AWB (Master Air Waybill) și având fiecare emis de către agent câte un document de transport separat numit House Air Waybill.
13 Consolidator Agentul care efectuează o consolidare.
14 Customs Broker Comisionar vamal ce efectuează formalități vamale.
15 Customs Formalities Formalități vamale.
16 Damage Deteriorare a bunurilor survenită în timpul transportului care afectează valoarea sau capacitatea de utilizare a acestora.
17 Damage Report Un formular care se completează atunci când bunurile sunt deteriorate pe timpul transportului.
18 Dangerous Goods / Special Cargo Un transport care conține mărfuri ce necesită condiții speciale de manipulare în conformitate cu natură acestor mărfuri.
19 Dangerous Goods Regulations (DGR) Reglementări ce cuprind o listă a tuturor bunurilor periculoase și care impun condiții detaliate în ceea ce privește ambalarea și manipularea acestor bunuri.
20 Delivery Receipt Document semnat de destinatar ce constituie dovadă că bunurile i-au fost predate.
21 Destination Ultimul loc prevăzut în contractul de transport.
22 Dimensions (DIMS) Lungimea, lățimea și înălțimea coletelor măsurate în centimetri și utilizate la determinarea tarifelor de transport și la definirea informațiilor generale.
23 Flight Number Identificarea zborului.
24 Forwarder Un agent sau companie care efectuează servicii (cum ar fi colectarea, expedierea sau livrarea bunurilor) destinate să faciliteze transportul bunurilor.
25 Freighter Aeronava utilizată exclusiv pentru transportul de mărfuri.
26 General Cargo Orice transport de mărfuri, altele decât mărfurile periculoase (dangerous goods).
27 Gross Weight Greutatea brută a mărfurilor, incluzând toate ambalajele.
28 Handling Manipularea mărfurilor.
29 House Air Waybill (HAWB) Document emis de un consolidator ce cuprinde instrucțiuni adresate unui agent deconsolidator. Este însoțit întotdeauna de MAWB.
30 IATA Abreviere pentru Internațional Air Transport Association, organizație ce emite reguli și reglementări de urmat în transporturile aeriene.
31 Letter of Credit (L/C) O scrisoare adresată de o bancă unei alte bănci prin care o a treia parte, de obicei un client, este în măsură să primească bani.
32 Live Animal Regulations (LAR) Publicație IATA cuprinzând reglementări referitoare la transportul animalelor vii.
33 Manifest Listă oficială a partidelor de marfă aflate la bordul unei aeronave.
34 Master Air Waybill (MAWB Document de transport pentru transporturi consolidate, specificând că expeditor agentul consolidator.
35 Origin Primul loc de plecare menționat în contractul de transport.
36 Part Shipment Parte a unei partida de marfă ce se transporta în două sau mai multe transporturi.
37 Rate Tariful încasat de un cărăuș pentru transportul unei unități de greutate sau volum.
38 Rerouting Ruta deviată a transportului aerian, altă decât cea specificată în AWB.
39 Road Feeder Service (RFS) Camion ce operează pe ruta regulată sau în afară traseului unei aeronave.
40 Routing Ruta unui transport specificată în AWB
41 Shipper Persoană sau companie ce apare în AWB că parte ce contractează transportul.
42 Surcharges Taxe adiționale.
43 Tare weight Greutatea ULD ( a unui palet sau container).
44 UN number Număr format din patru cifre atribuit de Comitetul Națiunilor Unite ce identifică bunurile periculoase.
45 Unit Load Device (ULD) Palet sau container.
46 Valuable cargo (VAL) Transport de valori.
47 Volume Volum măsurat în metri cubi.
48 Weight Charge Taxă bazată pe greutatea bunurilor transportate.

Listă Abrevieri folosite în transportul aerian

AWB– Air Waybill
CHC-Handling Airline Charges
CHA-Handling Airline Charges
CCA– Cargo Correction Advice
CASS– Cargo accounts Settlement Systems
FSC– Fuel Surcharge
GCR-General Cargo Rates
SSC-Security Surcharge
SCR-Specific Commodity Rate
SLI-Shipper’s Letter of Instruction
INC-Insurance Charges
CC-Charges Collect

PP-Charges Prepaid
DGR-Dangerous Goods Regulations
IATA-Air Transport Association
L/C-Letter of Credit
LAR-Live Animal Regulation
NCV-No Value Declared for Carriage
NCV-No Customs Valued
POD-Proof of Delivery
T/T-Transit Time
TACT-The Air Cargo Tarrif
VAL-Valuable Cargo
VUL-Vulnerable Cargo

INCOTERMS Transport maritim și terestru

F A S (Free Alongside Ship)

Vânzătorul își îndeplinește obligația de livrare în momentul în care marfa a fost pusă de-a lungul vasului, pe chei sau pe slepuri, barje sau pe bac, în portul de încărcare convenit. Aceasta înseamnă că toate costurile și riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfii sunt suportate din acel moment de cumpărător. Termenul FAS implică obligația cumpărătorului de vămuire a mărfii pentru export și nu trebuie folosită în cazul în care cumpărătorul nu poate să îndeplinească direct sau indirect formalitățile de export Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul maritim sau pe apele interioare.

F O B (Free on Board)

Vânzătorul își îndeplinește obligația de livrare în momentul în care marfa a trecut balustrada vasului, în portul de încărcare convenit .Costurile și riscurile de pierdere și deteriorare a mărfii sunt suportate din acel moment de cumpărător. Termenul FOB implică obligația vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export. Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul maritim sau pe apele interioare. În cazul în care balustrada vasului nu prezintă relevanță, cum ar fi în cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat, este mai potrivit să se folosească termenul FCA.

C F R (Cost & Freight)

Vânzătorul trebuie să plătească navlu-ul și costurile necesare pentru aducerea mărfii în portul de destinație convenit, dar riscul de pierdere sau deteriorare a mărfii, precum și orice costuri suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc după ce marfa a fost livrată la bordul navei se transferă de la vânzător la cumpărător în momentul în care marfa trece de balustrada vasului în portul de încărcare. Termenul C.F.R implică obligația vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export. În cazul în care balustrada vasului nu prezintă relevanță, cum ar fi în cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat, este mai potrivit să se folosească termenul CPT.

C I F (Cost, Insurance & Freight)

Vânzătorul are aceleași obligații ca în cazul termenului CFR dar suplimentar, el trebuie să efectueze asigurarea maritimă care să acopere riscul cumpărătorului de pirdere sau deteriorare a mărfii în timpul transportului maritim. Vânzătorul încheie și plătește contractele de asigurare și plătește prima de asigurare. Cumpărătorul ia notă că în cazul termenului CIF, vânzătorul este obligat să obțină asigurarea pentru acoperirea minimă. Termenul CIF implică obligația vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export. În cazul în care balustrada vasului nu prezintă relevanță, cum ar fi în cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat, este mai potrivit să se folosească termenul CIP.

INCOTERMS Toate tipurile de transport

E X W (EX Works)

Produsul și riscurile se transferă cumpărătorului, incusiv plata transportului și costul asigurării de la poarta fabricii vânzătorului. Este condiția de livrare cea mai comodă pentru vânzător, care trebuie să pună marfa ambalată la dispoziția cumpărătorului, iar acesta este obligat să o încarce pe cheltuiala și riscul său.

F C A (Free Carrier)

Franco cărăuș înseamnă că vânzătorul își îndeplinește obligația de livrare în momentul în care a predat marfa vămuită pentru export, în grijă cărăușului desemnat de cumpărător, la locul sau punctul convenit. În cazul în care cumpărătorul nu indică un punct precis, vânzătorul poate să aleagă punctul de la locul sau raza teritorială menționată, unde cărăușul urmează să preia marfa în custodia sa. În cazul în care, potrivit practicii comerciale, este necesar sprijinul vânzătorului pentru încheierea contractului cu cărăușul (cum este cazul în transportul CFR sau aerian), vânzătorul acționează pe riscul și cheltuiala cumpărătorului.

C P T (Carriage Paid To)

Vânzătorul plătește pentru transportul mărfii la destinația convenită. Riscurile de pierdere sau de deteriorare a mărfii, precum și orice alte cheltuieli suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc după ce marfa a fost predată cărăușului, trec de la vânzător la cumpărător în momentul în care marfa a fost predată cărăușului. În cazul în care pentru transportul mărfii se folosesc cărăuși succesivi, riscurile trec de la vânzător la cumpărător în momentul în care marfa a fost predată primului cărăuș. Termenul CPT implică obligația vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export. Acest termen poate fi folosit pentru toate modurile de transport, inclusiv pentru transportul multimodal.

C I P (Carriage & Insurance Paid)

Vânzătorul are aceleași obligații că la termenul CPT, dar suplimentar el trebuie să efectueze și asigurarea pentru acoperirea riscului de pierdere sau deteriorare a mărfii pe timpul transportului. Vânzătorul încheie contractul și plătește prima de asigurare. Cumpărătorul trebuie să ia notă că în cazul CIP vânzătorul este obligat să obțină prima de asigurare pentru acoperire minimă. Termenul CIP implică obligația vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export. Acest termen poate fi folosit pentru toate modurile de transport, inclusiv pentru transportul multimodal.

D A T (Delivered at Terminal)

Vânzătorul livrează și descarcă din mijlocul de transport la terminalul (din portul sau locul) stabilit cu cumpărătorul. Terminal înseamnă orice loc, cum ar fi: chei; depozit; stradă; cargo terminal; terminal CFR. Vânzătorul acoperă toate costurile pentru livrarea și descărcarea mărfurilor la terminalul stabilit. Este recomandat ca noțiunea de Terminal să fie foarte bine precizată. DAT acoperă formalitățile de vămuire la export dar NU include costul formalităților de vamuire la import.

D A P (Delivered at Place)

Vânzătorul livrează mărfurile în mijloacele de transport adecvate la locul stabilit cu cumpărătorul. Vânzătorul acoperă toate costurile pentru livrarea și descărcarea mărfurilor la terminalul stabilit. Este recomandat ca noțiunea de Terminal să fie foarte bine precizată. În cazul în care vânzătorul suportă costuri legate de descărcarea bunurilor la destinație, acesta Nu are dreptul să refactureze aceste costuri cumpărătorului. Este recomandat ca noțiunea de LOC să fie foarte bine precizată. DAP acoperă formalitățile de vămuire la export dar NU include costul formalităților de vamuire la import.

D D P (Delivered Duty Paid) 

Vânzătorul își îndeplinește obligația de livrare în momentul în care marfa a fost pusă la dispoziția cumpărătorului, la locul convenit din țară importatoare. Vânzătorul trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea mărfii în acest loc, inclusiv a taxelor vamale, a altor taxe și speze oficiale care se plătesc la import, precum și a costurilor și riscurilor de îndeplinire a formalităților vamale. Acest termen poate fi folosit indiferent de modalitatea de transport.

Start typing and press Enter to search